Polityka prywatności

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione październik 20, 2021 i dotyczy obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://www.malyholender.pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

We may collect or receive personal information for a number of purposes connected with our business operations which may include the following: (click to expand) 

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy te dane tylko podmiotom przetwarzającym i innym stronom trzecim, w przypadku których wymagana jest zgoda osób których dane dotyczą. Dotyczy następującej strony lub stron:

Podmioty przetwarzające

Nazwa Google
Kraj: US – EU-US Privacy Shield
Cele: Analityka

Inne firmy

Nazwa Google fonts
Kraj: US – EU-US Privacy Shield
Cele: Prawidłowe działanie witryny
Dane: ip

Nazwa Google maps
Kraj: US – EU-US Privacy Shield
Cele: wyświetlanie map i wyznaczenie trasy dojazdu
Dane: ip

3. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Cookie Policy.  Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych. Google nie może wykorzystywać danych do żadnych innych usług Google. Włączanie pełnych adresów IP jest przez nas blokowane. 

4. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane. 

5. Third-party websites

This privacy statement does not apply to third-party websites connected by links on our website. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend you read the privacy statements of these websites prior to making use of these websites. 

6. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe. 

7. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

 

8. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 

9. Dane kontaktowe

Mały Holender
Żelichowo 31A
82-100 Nowy Dwór Gdański
Polska
Witryna: https://www.malyholender.pl
Email: malyholender@gmail.com
Numer telefonu: +48 699 870 078

Aneks

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Ta strona korzysta z Privacy Suite for WordPress od Complianz do zbierania zapisów zgody. Dla tej funkcjonalności Twój adres IP jest anonimizowany i przechowywany w naszej bazie danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oświadczenie o prywatności Complianz.